Fatih Spor
  şiir
 
 
 

Sevgi

Sevgi büğü gibi tel tel tüllenen
Issız ovalarda acı ruzgardır
Anlar bu duyguyu yasayıp bilen
Yüce dağlardaki eriyen kardır

Sevgi,sevgiliyi en içten sevmek
Gerekirse bu uğurda can vermek
Zor gelir aşığa geriye dönmek
Sevgiden dönmek utançtır ardır

Sevgi zor içinde gücü başarmak
Sevgi aşk yükünü dağdan aşırmak
Sevgi düz ovada yolun şaşırmak
Sevgi beyinde ur yürekte kordur.

Sevgi, Ferhatları dağlara salan
Sevgi, Mecnunları çöllerde koyan
Sevgi, Mevlanaya hakki bulduran
Sevgi, akla şimşek, gönüle ferdir


Sevgi, fakir ekmeği yoksul sofrası
Sevgi, ab-ı hayatın su veren tası
Sevgi, ölüm ile hayat arası
Sevgi, yakan ateş üşüten kardır


Sevgidir aşıkları hepten söyleten
Sevgi, sevgiliyi yıllar bekleten
Sevgi, do, re lere fa, sol ekleten
Aydında zeybekdir,Erzurum da bardır


Sevgi yayla dağında söylenen türkü
Sevgi, idealdir amaç ve ülkü
Ey sevilmeyen gönül şunu iyi bilki
Sevgi, yanardağdır, volkandır,lavdır.

 

 

 

 

 

 

                                                     (Ödevi indir]

Kadircan Dursun

 

 

 

                       Türk Dilinin Tarihi Gelişimi

 

 

Giriş Yeryüzünde sayıları 2800 civarında olan yaşayan ve ölü diller vardır.Bu diller kök yakınlığı bakımından gruplara ve dil ailelerine ayrılmaktadır.Dil ailelerinin başlıcaları; Hind-Avrupa,Hami-Sami,Ural-Altay,Çin-Tibet,Bantu dilleridir. Pek çok değişik görüşe rağmen Türk dili,dünya dilleri arasında Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna dahil bir dil olarak gösterilir.Yapı ve kök yakınlığı olarak da Türkçe,tek heceli,sıralayıcı,yoğurucu vb.dil tipleri arasında bitişken (veya eklemeli) diller grubuna girmektedir. Ural-Altay dil ailesinin artık başlı başına bir aile olarak incelenen Altay kolu,öteki Ural kolu gibi,adını coğrafyadan almaktadır.Bugünkü altın kelimesinin eski şekli olan altun ve Moğolcadaki altan kelimeleri ile kökü bir ve altın dağları demek olan Altay dağlarının adı filolojide,geniş anlamda,akrabalığı söz konusu olan Altay milletlerinin ortak adı;dar anlamda ise,bugün o bölgede oturan Türk boylarına ve şivelerine topluca verilen isimdir. Ural-Altay dil birliği görüşüne göre bu dil ailesine giren diller şunlardır: 1-Ural dilleri a)Fin-Ugor -Fince,Macarca,Estçe vb. b)Samoyed 2-Altay dilleri a)Türk b)Moğol c)Mançu-Tunguz d)Kore e)Japon Altay koluna giren dillerin,tahmini olarak tarihin karanlık devirlerinde ortak bir ana Altay dilinden çıktığı kabul edilir.Yakın zamanlarda Kore ve Japon dilleri de bu grup içerisinde gösterilmeye başlanmıştır. Önceleri Fin-Tatar,Türk-Tatar,Turani gibi isimlerle de adlandırılmış olan Altay dillerinin,kelime benzerliklerinden başka,ortak nitelikleri başlıca şu dil özelliklerinde görülür:Ses bilgisi bakımından bu dillerde ses uyumu vardır.Şekil bilgisi bakımından kelime yapımı ve çekimi son eklerde olur.Kelimelerde cinsiyet ayrımı yapılmaz.İsim çekiminde yalın hal eksizdir.Genellikle sayı sıfatlarından sonra gelen isimlere,özel durumlar dışında,çokluk eki getirilmez.Cümle bilgisi bakımından söz diziminde belirten unsur,belirtilenden önce gelir ve şekil değiştirmez.Cümle kuruluşunda özne fiilden önce ve genellikle başta,fiil ise sonda bulunur. [Ödevi indir]

 
 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=